Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital

Presentació

7347792548_69aaae9674_o

El Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital (DEIDD) té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dona suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

El Departament DEIDD està adscrit en l'actualitat a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i es va constituir com a tal, al gener de 2023, moment en el qual l'antic Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial es va dividir en dos nous departaments:

El Departament realitza la seva activitat docent i de recerca principalment en dos campus: el Campus de Cappont a Lleida i el Campus d'Igualada recentment incorporat a la Universitat de Lleida.

En l'àmbit de la recerca, el departament té adscrits 4 grups de recerca en el camp de la informàtica, liderant i participant en projectes nacionals i internacionals competitius de finançament públic i projectes de transferència de tecnologia.

Les principals línies de recerca dels grups del departament són Intel·ligència Artificial, Interacció Persona-Ordinador, Enginyeria del Software, Sistemes Distribuïts, Computació d'Altes Prestacions i Seguretat i Sistemes Multimèdia i Hipermèdia.

En l'àmbit de la docència, el departament coordina els ensenyaments de les àrees de coneixement d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors, Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial i Llenguatges i Sistemes Informàtics, principalment en les titulacions de grau i màster de l''Escola Politècnica Superior.

 
Mostrando del 1 al 4 de 4 recursos