Programa de doctorat

 Descarregar Pdf

La majoria de Tesis doctorals dirigides en el si del departament s'ha dut a terme dins del programa de Doctorat d'Enginyeria i Tecnologia de la Informació.

Aquest programa té per objectiu impulsar la recerca, innovació i transferència tecnologia en els àmbits de les Enginyeries d'Informàtica i Industrial i les tecnologies de la informació. El programa proporciona als futurs doctors una formació multidisciplinària i generalista en les principals línies de recerca desenvolupades pel departament. El programa està orientat a la formació d'investigadors que siguin capaços de resoldre els problemes plantejats per les tecnologies emergents i aplicar aquests coneixements per a aconseguir avanços significatius en ciència i innovació, facilitant-los finalment la seva integració professional en equips de recerca, empreses tecnològiques d'innovació, universitats o instituts de recerca tant d'àmbit nacional com internacional.

Cal destacar que el programa de doctorat disposa de l'acreditació d'excel·lència per part de l'agència d'acreditació catalana (AQU).